Giới thiệu Vương Quốc Anh

UK KIDS ?‍?THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾNG ANH 100% GIÁO VIÊN BẢN NGỮ ❤️❤️❤️??️Trung tâm Anh ngữ Quốc Tế Vương Quốc Anh liên tục tuyển sinh các lớp:1. Tiếng Anh Mầm non (3-4t):• Khóa học khám phá Tiếng Anh của bé.• Mục đích: Tập trung vào lần tiếp cận tiếng Anh đầu tiên của bé. […]