Luyện Thi

Có rất nhiều quan điểm đối với việc học ngữ pháp tiếng Anh. Có nhiều người cho rằng học ngữ pháp tiếng Anh không quan trọng và không cần thiết, đặc biệt là khi học giao tiếp, học nghe hay các chương trình luyện thi chứng chỉ quốc tế. Những người này cho rằng, ngữ pháp tiếng Anh có thể được dần dần tích lũy qua giao tiếp, qua nghe và ôn luyện các chững chỉ nên đã bỏ qua ngữ pháp tiếng Anh hoặc không tập trung học ngữ pháp trước đó, và cho rằng cách này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và đẩy nhanh tiến độ học tập. Tuy nhiên, chính việc bỏ qua hay không tập trung học ngữ pháp tiếng Anh lại làm cho quá trình học tiếng Anh mất nhiều thời gian hơn rất nhiều và là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả của quá trình học tập.

Tại sao ngữ pháp tiếng Anh lại cần thiết, và nên học ngữ pháp tiếng Anh khi nào và học như thế nào?

Nếu so sánh học tiếng Anh với việc xây một ngôi nhà, thì ngữ pháp tiếng Anh đóng vai trò là nền móng và khung nhà. Móng và khung chắc thì nhà sẽ xây được cao, chắc chắn và có thể xây hay mở rộng thêm nhiều những chi tiết thiết kế khác, và ngược lại. Và theo thứ tự thì móng và phần khung phải là là phần được xây dựng đầu tiên. Qua hình ảnh so sánh này, có thể  khẳng định chắc chắn, hãy bắt đầu học tiếng Anh bằng việc học và củng cố ngữ pháp. Bất kỳ ai, dù là người bản ngữ hay không, đều phải học ngữ pháp nếu muốn sử dụng ngôn ngữ tốt. Người Việt Nam vẫn cần học ngữ pháp tiếng Việt để sử dụng tiếng Việt đúng trong nói và viết, người Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác cũng vậy, chỉ khác nhau là mức độ học, cách học và môi trường học mà thôi.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *