Chương trình giao tiếp dành cho người lớn

IELTS là hệ thống kiểm tra Anh Ngữ Quốc Tế nhằm đánh giá khả năng sử dụng 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với kết quả là trung bình cộng của cả 4 kỹ năng này.

Tầm quan trọng của IELTS

Có hơn 10.000 tổ chức trên toàn cầu chấp nhận chứng chỉ IELTS, bao gồm các tổ chức chính phủ, học thuật và nghề nghiệp. Vì vậy, có IELTS, bạn có thể sinh sống, học tập và làm việc ở bất cứ đâu bạn muốn.

IELTS giúp bạn mở ra cánh cửa du học

Để có đủ tiêu chuẩn tham gia vào chương trình Đại Học ở một quốc gia nói tiếng Anh, bạn phải đạt ít nhất 5.5 đến 6.5 IELTS. Đối với chương trình trên Đại Học thì số điểm IELTS phải đạt từ 6.5 đến 7.5.

Những tổ chức cấp bằng IELTS tại Việt Nam

Hiện nay, tại Việt Nam chỉ có Hội đồng Anh và tổ chức giáo dục Úc IDP Education là hai tổ chức duy nhất được phép cấp bằng IELTS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *